• Objavljeno

Brähler Smart Conferencing – konferencijski sistemi nove generacije

Smart konferencijski sistemi sve više pronalaze svoje mesto na tržištu čiji se zahtevi konstantno menjaju i uvećavaju. To je među prvi prepoznao renomirani proizvođač konferencijske opreme – Brähler

Brähler je doveo svoj sistem smart konferencijskih sistema do savršenstva. Nova Brähler-ova softverska tehnologija zasnovana je na više od 50 godina iskustva u oblasti kongresne industrije. Moduli ovog sistema mogu se individualno kontrolisati, kao i po potrebi proširivati zahvaljujući najsavremenijim softverskim i hardverskim rešenjima.

Nova tehnologija i moderan pristup donose brojne korisne i jedinstvene karakteristike:

Sastanci i konferencije – alat za administraciju (Administration Tool) omogućava detaljno konfigurisanje konferencijskih sala. Ovo podrazumeva pojedinačno podešavanje svih parametara za sva sedišta, za sve učesnike kao i jednostavno upravljanje konferencijama. Sistem čuva sve konfiguracije (presete, scene) u bazi podataka kako bi se po potrebi jednostavno ponovo upotrebile.

MicControl zasnovan na Brähler OS-u – novi MicControl Panel dizajniran je za kreiranje, čuvanje i upotrebu brojnih vrsta mikrofonskih preseta. Panel omogućava kontrolu na bilo kom mestu unutar mreže: predsedavajući, sekretar, operator, menadžment.

CamControl – služi za jednostavnu integraciju sistema video kamera sa DIGMIC konferencijskim okruženjem. Algoritam uvek odabira najbolju moguću sliku, automatski ili preko operaterske komande i preseta.

IdentControl – omogućava da sve bitne postavke konferencije, kao što su podaci i informacije o delegatima, budu dostupni na dohvat ruke. Brähler-ov smart Conferencing softver obezbeđuje efikasnu administraciju svih informacija iz centralne jedinice u sistemu. To garantuje da sve osetljive informacije budu zaštićene od neželjene interferencije i gubitka informacija.

TimeControl – Speaking Time i Speaking Time Credits mogu se delegirati, Mic Groups, Conferences i Degelate grupama. Vizualizacija u softveru vrši se uz pomoć Traffic Light-a i Timer-a.

DIGIVOTE parlamentarno glasanje – od tajnog do otvorenog glasanja, automatskog ili ručnog kvoruma i/ili usvajanja predloga, različitih stilova i načina prikazivanja rezultata javno.

Specijalne kontrole – omogućavaju prilagođavanje DIGIMIC konferencijskog sistema individualnim zahtevima i potrebama.

Novi smart softver za konferencije predstavlja savršen alat za najšire upotrebe, uz jednostavnost upotrebe. Mrežna, moderna client-server arhitektura omogućava distribuciju različitih aplikacija, kao što su kontrola mikrofona, registracija delegata i menadžment glasanja. To obezbeđuje individualnom operatoru intuitivnu površinu za jednostavan i efektivan rad.

Ova platforma u potpunosti je nezavisna i skalabilna. Mogu se birati veličina i format konferencijskog sistema, uz visok stepen fleksibilnosti i pouzdanosti, kao i širok opseg funkcija koje se mogu prilagođavati potrebama klijenta.